Coolbet Open
Coolbet Open

3 olika poker theorem

Olika Pokerteorem

Det pratas ibland om olika Theorem inom pokerns värld. Teorem är kanske ett ganska generöst och luddigt ord för vad som nog egentligen kan kallas visdomsord eller rättesnören. De stämmer inte alltid, men kan vara bra att ha i bakhuvudet och komma ihåg när du sitter vid pokerbordet, oavsett om du spelar live eller online poker. I den här artikeln går vi igenom tre av de mest kända teoremen inom poker och förklarar enkelt och kortfattat vad de egentligen innebär.

Baluga-teoremet

Baluga-teoremet innebär, enkelt uttryckt, att det alltid är en mycket bra idé att noggrant överväga om man har en vinnande hand när man, med ett par på hand, får en raise eller check raise på turn. En raise i det här läget innebär nämligen oftast att man antingen har en mycket stark hand, eller åtminstone att man drar till en. Även om du har ett nötpar så är alltså sannolikheten så pass hög att din motståndare har något som slår det, att du tjänar på att lägga din hand i sådana här lägen. Observera att detta är mer sannolikt ju fler motståndare du har, i heads up är Baluga-teoremet inte lika användbart.

Zeebo-teoremet

Zeebo-teoremet gör gällande att ingen lägger en kåk. Om du tänker på det själv ? när var senaste gången du la en kåk? Det gör man helt enkelt inte. Den här enkla insikten innebär två saker för dig som pokerspelare.

För det första inser du snabbt att du aldrig bör försöka dig på en bluff när du misstänker att din motståndare sitter på en kåk. Eftersom chansen att denne lägger sig är minimal, är det bortkastade pengar även om du höjer som en galning. För det andra innebär det att du har en hel del pengar att tjäna om du tror att din motståndare sitter på en kåk, men att du har en bättre hand. Nu är det inte varje dag man har fyrtal kanske, men sitter du på en riktigt stark kåk, och motståndaren på en svag ? höj som en galning!

Clarkmeister-teoremet

Det här teoremet ska du bara applicera heads up! Det gör nämligen gällande att du alltid ska lägga en bet om du börjar och det ligger minst fyra kort av samma färg på bordet. En bet som motsvarar runt två tredjedelar av går vanligtvis hem. Detta gäller alltså oavsett om du har färg eller inte, eftersom det krävs att motståndaren har en relativt starkt färg själv för att syna en sådan bet.

Relevanta nyheter