Texas Holdem Regler och spelinfo

Texas Holdem är den populäraste pokerformen online. För att kunna bli en framgångsrik spelare behöver du först och främst lära dig reglerna. Spelet går ut på att kombinera dina två egna kort (som kallas för hålkort) med de kort som ligger på bordet för att bilda den starkaste femkortshanden. Antalet deltagare i Texas Holdem varierar från två till tio spelare.

Mörkar

texas holdem regler

För att få pengar i potten betalas mörkar, också kallade för blinds. På så vis finns det alltid pengar att spela om. Mörkarna består av en stor och en liten mörk, som betalas av de två spelare som sitter till vänster om dealerknappen. Spelaren direkt till vänster om knappen betalar lilla mörken och spelarna till vänster om lilla marken betalar stora mörken. Om vi spelar 1/2kr Holdem betyder det att lilla mörken motsvarar 1kr och den stora 2kr. Därefter går dealerknappen runt medsols, så att alla betalar för mörkarna.

Starthänder

texas holdem spel

Spelet börjar med att varje spelare får två kort som bara de själva kan se. Dessa kort kallas hålkort och utgör spelarens starthand. Vilka starthänder som är bra går vi igenom senare i artikeln.

Satsningsrundor

Första satsningsrundan börjar direkt efter att starthänderna är utdelade. Beroende på hur bra din starthand är kan du välja att slänga dina kort, syna mörken eller höja insatsen. Den första spelaren att agera efter att starthänderna är utdelade, är den som sitter till vänster om den stora mörken.

Efter den första satsningsrundan kommer ”Floppen”, som består av tre kort som alla spelare ser. För att avgöra din handstyrka kombinerar du dina hålkort med korten som ligger på bordet. Efter floppen kommer en ny satsningsrunda där alla spelare får chansen att satsa, syna, lägga handen eller höja insatsen.

Fjärde kortet på bordet kallas för ”Turn” och följs av en ny runda med satsningar.

Det femte kortet på bordet kallas för ”River” och ger den sista satsningsrundan. Om någon väljer att syna ett bet på river får spelaren som blev synad visa sin hand först – för att avgöra vems hand som är starkast. Är spelaren däremot tvungen att visa upp handen kallas det för ”showdown”. Skulle en personen beta ut rivern och de övriga lägger sig, vinner den spelaren potten utan att behöva visa handen.

Texas Holdem Regler

Bäst hand har den som kombinerar sina hålkort med de fem kort som ligger på bordet. Den starkaste handen bildas antingen med ett eller två hålkort. Det är också möjligt att spela handen med med de fem kort som ligger på bordet; men i detta fall delar du potten med dina motståndare som bäst.

Ranking av pokerhänder

Handrankingen i poker

Genomgång på de händer som är starkast.

Ranking av starthänder

Din starthand är viktig för att avgöra hur du ska fortsätta spela handen. Den bästa starthanden är två ess. Förutom höga par är händer som ess och kung i samma färg väldigt starka, samt andra kombinationer som ökar dina chanser att få färg och stege. Detta kan t.ex. vara Jts, alltså två relaterade kort i samma färg. Den sämsta starthanden du kan börja med är 7 och 2 i olika färger.

Varianter av Texas Holdem

No Limit Texas Holdem – Den vanligaste och mest populära formen av Holdem. Här kan spelarna när som helst satsa alla sina marker och gå ”allin”.

Pot Limit Texas Holdem – I denna variant av Holdem kan du som mest satsa pottens storlek.

Limit Texas Holdem – Här är storleken på satsningarna förutbestämda. Före och efter floppen kan du maximalt satsa storleken av en stor mörk. Satsningarna på turn och river motsvarar storleken av två stora mörkar.