Coolbet Open
Coolbet Open

Grundläggande pokerregler

grundläggande pokerreglerPoker är ett av de mest uppskattade och utbredda kortspelen som finns i världen idag. En stor del av dess popularitet och framgång bygger på det uppsving som framför allt spelet Texas Hold’em fick i slutet av 90-talet och under början av 2000-talet, när TV-sända tävlingar och online poker gjorde sitt intåg i folkhem världen över.

Men Texas Hold’em är förstås bara ett av väldigt många pokerspel, om än det mest kända. Reglerna skiljer sig ganska mycket från spel till spel men det finns ett antal grundläggande pokerregler och begrepp som är bra att känna till, då de ofta återkommer i allt från stötpoker och mörkpoker till mer avancerade pokervarianter. Och den vanligaste pokerregeln är kanske den som gäller värderingen av pokerhänder.

Pokerhänder

Nästan oavsett vilket pokerspel du spelar så kommer händernas värde att rankas på samma sätt. Om ingen har en hand så räknas generellt högst kort, och om det inte kan avgöra saken så räknar man vissa gånger färg medan man i andra varianter får dela på potten.

Svagast av händerna är paret, det vill säga två kort av samma valör. Därefter följer två par, triss, stege, färg, kåk, fyrtal, straight flush (färgstege) för att avslutas med den starkaste handen av alla: royal straight flush, som är en färgstege från tio till ess.

Satsningsregler

Hur mycket man får satsa i en giv bestäms ofta av ifall spelet är fixed limit, pot limit eller no limit. I fixed limit så får man maximalt höja eller satsa en förbestämd och ganska låg summa, medan man i pot limit får satsa eller höja med storleken av den aktuella pott som ligger på bordet. I no limit finns inga regler för hur mycket man får satsa (man kan gå ”all in”) men ofta finns det en regel som dikterar storleken av den lägsta satsningen.

Många pokerspel har också själva satsningsstrukturen gemensam: man börjar med att satsa eller passa för att sedan syna, höja eller lägga sig till dess att alla spelare runt bordet har satsat lika mycket eller lagt sig. Lägger man sig så får man också räkna med att man har förlorat sin insats.

Relevanta nyheter