This website contains affiliate links. If you click on a link and register with a casino, we receive a small compensation from the casino operator, but it does not cost you anything.  Read more here .

At Onlinepoker.se we have affiliate links. If you click on a link and register with a casino, we receive a small compensation from the casino operator, but it does not cost you anything.  Read more here .

WSOP Circuit – Milwaukee

Mellan den 31 Januari och 11:e Februari 2019 drar World Series of Poker vidare till Potawatomi Hotel & Casino i Milawaukee, Wisconsin, USA. Eftersom vi numer känner till upplägget på WSOP Cirkuits så ska vi undersöka den bakomliggande historien till casinots etablering, en historia som går att överföra till alla indianstam-styrda casinoverksamheter.

Potawatomi Hotel & Resort är ytterligare ett av de där hotellen med en historia grundad på koloniseringen av Amerika och konsekvenserna för Amerikas ur-befolkning Indianerna. Dessa trängdes undan av en invaderande befolkning och många dog. Många av stammarna trängdes in i begränsade områden, så kallade reservat, där de fick bo med sin överlevande befolkning. Potawatomi är en av de stammar som blev kvar efter något som kan kategoriseras som ett folkmord på den Amerikanska urbefolkningen.

Milwaukee

Den 7:e Mars 1991 öppnade man dörrarna till Potawatomi Hotel & Casino. Anledningen att man kunde öppna casinoverksamhet i det hårt reglerade landet USA var just beroende på att de levde i reservat.

Under 70-talet hade indianerna på olika reservat landet runt bedrivit rättstvister med den Amerikanska staten om bland annat fastighetsskatter. Genom att överklaga domarna i diverse instanser och slutligen vinna i högsta domstolen kunde man konstatera att indianstammarna lyder under andra regelverk än Amerikanare i övrigt – även när det gäller spelverksamheten.

Efter alla rättsliga tvister och segrar statsfästes slutligen år 1988 Indianstammarnas rätt att etablera casinoverksamhet i reservaten genom genom IGRA – Indian Gaming Regulation Act, där reservatens självstyre och rätt till spel och egna skatteregler stadfästes enligt Amerikansk lag.

Att bedriva spelverksamhet var ofta ett sätt för indianstammarna att hjälpa sin befolkning ut ur fattigdom och arbetslöshet. Potawatomi Hotel & Resort är en av de 25 största arbetsgivarna i Milwaukee och hotell och casinoverksamheten har skapat cirka 3 000 arbetstillfällen. Med sina 6 miljoner besökare årligen är Potawatomi ett av den amerikanska mellan-västerns största besöksmål.

Mycket utav intäkterna från verksamheten går till välgörande ändamål. För mer information och rumsbokning besök Potawatomi Hotel & Casino’s webbsida.