This website contains affiliate links. If you click on a link and register with a casino, we receive a small compensation from the casino operator, but it does not cost you anything.  Read more here .

At Onlinepoker.se we have affiliate links. If you click on a link and register with a casino, we receive a small compensation from the casino operator, but it does not cost you anything.  Read more here .

Slowplaying

Slowplaying poker

Ibland när man har en bra hand och vill få så mycket betalt för den som möjligt kan det vara bra att slowplaya sin hand i online poker. Det är dock en riskabel strategi och man bör vara mycket restriktiv med detta eftersom man inte vill ge en motspelare en chans att köpa ut en gratis. Samtidigt bör man ibland slowplaya, dels för att ens spelsätt inte ska bli för förutsägbart och dels för att i vissa lägen är det nästan omöjligt att få betalt på annat sätt. Man kan antingen slowplaya ett högt par, som KK eller AA, redan innan floppen. Gör man det måste man vara beredd att överge sin hand (i synnerhet KK, om det kommer ett A på floppen), om det på floppen eller turnen blir uppenbart att man kan riskera att förlora mycket pengar på sin hand. Spelare som inte är disciplinerade nog förlorar i regel mycket när de försöker slowplaya sina höga par, men sedan inte klarar av att vika sin hand.

Lägen då slowplaying kan vara rätt

Andra lägen man kan slowplaya i är när man träffar ett monster på bordskorten, d.v.s. floppen ger dig en enormt bra hand. I de lägena finns ett par saker man måste ta hänsyn till. Om man riskerar att bli utköpt, exempelvis om man floppar högsta stegen och färgdraget finns ute, bör man beta. Om man vet med sig att man klarar att vika sin stege när färgen kommer upp, kan man dock ändå slowplaya sin hand. De bästa lägena att slowplaya är när man träffar en nöt (bästa möjliga handen) som är svårupptäckt, samtidigt som inga drag finns ute som kan hota ens hand. Om du exempelvis har 6?8?, och floppen kommer 457 rainbow, är detta ett utmärkt tillfälle att slowplaya, för att sedan kanske kunna vinna lite större betar på turnen och/eller rivern (har du slowplayat en stege eller en färg och bordskorten bildar ett par på turnen eller rivern, vilket kan ge en annan spelare kåk, var försiktig). Om bordskorten däremot är uppenbara, t.ex. om du sitter på AK, och floppen kommer AA5, kan det ofta löna sig bra att INTE slowplaya eftersom många spelare då förväntar sig att en motspelare med ett A på sin hand kommer att slowplaya, samtidigt som många spelare kommer att tolka en bet som en aggressiv bluff och spela sina betydligt sämre händer mot dig.

Det enda läget där man ALLTID bör slowplaya är när man på floppen eller turnen träffar ett jättemonster som inte kan spräckas, och det är osannlikt att man kan få betalt annat än om man slowplayar. Sitter du i position, se dock alltid till att du betar på rivern.

Relevanta nyheter